VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A megrendelés elküldésével és annak a Ring-Mancs Kft. által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.S) Kormány rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre egyrészről a Ring-Mancs Kft, mint Szállító és a Megrendelő , mint Vevő között az alábbi feltétekkel:

A Szállító köteles a Vevő által megrendelt áru(ka)t a megrendelőlapon közölt szállítási címre juttatni a Vevővel előre leegyeztetett időpontban. Amennyiben a Szállító bármilyen akadályba ütközne, úgy a Szállító haladéktalanul köteles a Vevőt a megrendelőlapon közölt elérhetőségek egyikén értesíteni.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt módon kifizetni a Megredelésében szereplő összeget. Amennyiben a Megrendelésében Átutalást jelölte meg, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító csak akkor kezdi meg Megrendelésének teljesítését, ha a Megrendelés értéke jóváírásra került bankszámláján.

Vevő jogosult a feladott Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét mindenképpen írásban kell jeleznie a ringmancs@gmail.com email-címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

Vevő az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő 8 munkanapon belül – munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban – köteles a sérülésmentes termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító székhelyén bemutatni, majd amennyiben semmilyen probléma nem merült fel, úgy a Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően azonnal készpénzben visszatéríteni.

Az Elállási jog nem gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.S.) Kormány rendelet szabályai az irányadóak.

A Ring-Mancs Kft. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki.


FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

img comment

 

MTgwM